1031

دو تا بسته ی پستی تیباکس داشتم...

دریافت بسته ی پستی چه خودت سفارش داده باشی، عطری با رایحه ی مورد علاقه ت باشه و همه این رایحه رو منحصر به تو بدونند یا هدیه ی همایشی باشه که شرکت کردی و بعد چند ماه رسیده به دستت، مخصوصا ً اینکه ماگی مشکی-سفید با تصویری از ملکه ی ریاضی روی دیواره ی بیرونی آن باشد، لذت های زیر پوستی کوچیکی هستند که شاید لذتش همون لحظه ی دریافت آن ها باشند اما دریافت بسته ی پستی خیلی شیرین هست...


منبع این نوشته : منبع
دریافت ,پستی ,بسته ,دریافت بسته